Avatar photo

Jakub Hostačný

Moje meno je Jakub Hostačny a fotografii sa venujem od malička. Ako dieťa som od otca dostal svoj prvý fotoaparát SMENA 8M a ten som niekoľko rokov nepustil z ruky. Neskôr som u deda v skrini našiel expozimeter a aj ten patril k jednej z mojich najobľúbenejších hračiek. Neskôr, keď prišlo na voľbu vzdelania, z fotografie sa stal viac ako koníček. Fotografiu som sa rozhodol študovať pod pedagogickým dozorom Rudolfa Lendela, Petry Cepkovej a Jozefa Sedláka. Po ukončení štúdia som sa začal fotografii venovať profesionálne. Po rokoch zdokonaľovania sa a skúšania stále niečoho nového som sa našiel v reportážnej a produktovej fotografii.